Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật cho http://maxsynapsereviews.net

Sự riêng tư của khách hàng truy cập vào địa chỉ http://maxsynapsereviews.net là quan trọng đối với chúng tôi.

tại http://maxsynapsereviews.net, chúng tôi nhận ra rằng bảo mật thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng. Dưới đây là thông tin về những loại thông tin cá nhân chúng tôi nhận và thu thập khi bạn sử dụng và truy cập http://maxsynapsereviews.net, và làm thế nào chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn. Chúng tôi không bao giờ bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

Tài liệu ghi chép: Như với hầu hết các trang web khác, chúng tôi thu thập và sử dụng các dữ liệu chứa trong các tập tin đăng nhập. Các thông tin trong các tập tin đăng nhập bao gồm IP của bạn (giao thức Internet) địa chỉ nhà, ISP của bạn (nhà cung cấp dịch vụ internet, như AOL hay Shaw Cable), trình duyệt bạn sử dụng để truy cập vào trang của chúng tôi (chẳng hạn như Internet Explorer hoặc Firefox), thời gian bạn truy cập trang web của chúng tôi và những trang bạn truy cập trong trang web của chúng tôi.

Cookies và Web Beacons: Chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ thông tin, chẳng hạn như sở thích cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Điều này có thể chỉ bao gồm hiển thị cho bạn một cửa sổ bật lên một lần trong chuyến thăm của bạn, hoặc khả năng để đăng nhập vào một số tính năng của chúng tôi, như diễn đàn.

Chúng tôi cũng sử dụng quảng cáo của bên thứ ba trên http://maxsynapsereviews.net để hỗ trợ trang web của chúng tôi. Một số các nhà quảng cáo có thể sử dụng công nghệ như cookies và các cảnh báo web khi họ quảng cáo trên trang web của chúng tôi, mà cũng sẽ gửi cho các nhà quảng cáo (chẳng hạn như Google thông qua chương trình Google AdSense) thông tin bao gồm địa chỉ IP của bạn, ISP của bạn , trình duyệt bạn sử dụng để truy cập vào trang của chúng tôi, và trong một số trường hợp, cho dù bạn có cài đặt Flash. Điều này thường được sử dụng cho các mục đích geotargeting (hiển thị quảng cáo bất động sản New York để một người nào đó ở New York, ví dụ) hoặc hiển thị quảng cáo nhất định dựa trên các trang web cụ thể đến thăm (chẳng hạn như hiển thị quảng cáo nấu ăn cho những người thường hay lui tới các trang web nấu ăn).

DoubleClick DART cookie Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie DART cho phục vụ thông qua DoubleClick của Google quảng cáo, mà đặt một cookie trên máy tính của bạn khi bạn đang duyệt web và truy cập một trang web sử dụng quảng cáo DoubleClick (bao gồm cả một số quảng cáo Google AdSense). Cookie này được sử dụng để phục vụ quảng cáo cụ thể đến bạn và sở thích của bạn (“nhắm mục tiêu dựa trên sở thích”). Các quảng cáo phục vụ sẽ được nhắm mục tiêu dựa trên lịch sử duyệt web trước đó của bạn (Ví dụ, nếu bạn đã được xem các trang web về thăm Las Vegas, bạn có thể thấy quảng cáo của khách sạn Las Vegas khi xem một trang web không liên quan, chẳng hạn như trên một trang web về khúc côn cầu). sử dụng DART “thông tin phi cá nhân”. Nó không theo dõi thông tin cá nhân về bạn, chẳng hạn như tên của bạn, địa chỉ email, địa chỉ vật lý, số điện thoại, số an sinh xã hội, số tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng. Bạn có thể lựa chọn ra các quảng cáo này phục vụ trên tất cả các trang web sử dụng quảng cáo này bằng cách truy cập http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx

Bạn có thể chọn để vô hiệu hóa hoặc chọn lọc tắt cookie của chúng tôi hoặc các tập tin cookie của bên thứ ba trong cài đặt trình duyệt của bạn, hoặc bằng cách quản lý các sở thích trong các chương trình như Norton Internet Security. Tuy vậy, điều này có thể ảnh hưởng đến cách bạn có thể tương tác với trang web của chúng tôi cũng như các trang web khác. Điều này có thể bao gồm việc không thể đăng nhập vào các dịch vụ hoặc các chương trình, chẳng hạn như đăng nhập vào diễn đàn hoặc các tài khoản.

Xóa cookie không có nghĩa là bạn đang chọn vĩnh viễn ra khỏi bất kỳ chương trình quảng cáo. Trừ khi bạn đã cài đặt mà không cho phép cookie, thời gian tiếp theo bạn truy cập một trang web chạy các quảng cáo, một cookie mới sẽ được bổ sung.