Disclaimer y tế

TRANG WEB NÀY KHÔNG ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐẾN, VÀ KHÔNG, CUNG CẤP TƯ VẤN Y TẾ. TẤT CẢ NỘI DUNG (“NỘI DUNG”), BAO GỒM TEXT, HÌNH ẢNH, HÌNH ẢNH VÀ THÔNG TIN SẴN HOẶC QUA TRANG WEB NÀY LÀ CHO CHUNG CUNG CẤP THÔNG TIN MỤC ĐÍCH DUY NHẤT.

NỘI DUNG KHÔNG DÙNG ĐƯỢC Một THAY CHO LỜI KHUYÊN Y TẾ CHUYÊN MÔN, CHẨN ĐOÁN HOẶC ĐIỀU TRỊ. KHÔNG BAO GIỜ KHÔNG ĐỒNG Ý NHỮNG LỜI KHUYÊN Y TẾ CHUYÊN MÔN, HOẶC CHẬM TRỄ TRONG TÌM IT, VÌ SOMETHING BẠN ĐÃ ĐỌC TRÊN TRANG WEB NÀY. KHÔNG BAO GIỜ DỰA TRÊN THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB NÀY NƠI TÌM LỜI KHUYÊN Y TẾ CHUYÊN MÔN.

CHỦ SỞ HỮU WEBSITE NÀY LÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HAY KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ LỜI KHUYÊN, QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ, CHẨN ĐOÁN HOẶC BẤT CỨ THÔNG TIN KHÁC, DỊCH VỤ HAY SẢN PHẨM BẠN CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA TRANG WEB NÀY. BẠN ĐANG KHUYẾN KHÍCH trao VỚI BÁC SĨ LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG THÔNG TIN TRÊN HOẶC QUA TRANG WEB NÀY. SAU KHI ĐỌC BÀI VIẾT HAY NỘI DUNG KHÁC TỪ TRANG WEB NÀY, BẠN ĐANG KHUYẾN KHÍCH ĐỂ XEM THÔNG TIN KỸ VỚI BẠN CUNG CẤP CHUYÊN CHĂM SÓC SỨC KHỎE.